Odwiedzając moją stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki. ZAMKNIJ

Znajdź osobę

Adam Fudali

Wróć
Adam Fudali
Imię: Adam
Nazwisko: Fudali
Jednostka (JST): Rybnik
Funkcja: Prezydent
Kadencja: 1998 - 2002, 2002 - 2006, 2006 - 2010, 2010 - 2014
Jednostka (JST): Rybnik
Funkcja: Przewodniczący RM
Kadencja: 2014 - 2018

Ur. 7 marca 1951 r. w Raciborzu. Zmarł 25 września 2018 r.

Komitety wyborcze:

- Akcja Wyborcza Solidarność;

- Blok Samorządowy Rybnik;

- KW APełnił funkcję Przewodniczącego RM przez część kadencji 2014-2018dam Fudali Blok Samorządowy Rybnik.

Napisał o sobie:

Funkcje pełnione w samorządzie;

- Radny Rady Miasta Rybnika;

- Prezydent Miasta Rybnika;

- twórca i Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego;

- Wiceprzewodniczący Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;

- stały członek Komitetów Sterujących powołanych przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Najważniejsze osiągnięcia w czasie pełnienia funkcji:

I kadencja (1998 – 2002):

Powstanie Zespołu Szkół Wyższych, jako ośrodka dydaktyczno-naukowego miasta. Początkowo siedziba trzech (obecnie dwóch) uczelni wyższych pozwoliła zapewnić dostęp do szkolnictwa wyższego młodzieży nie tylko z terenu Rybnika, ale i całego subregionu. Skutkowało to nie tylko stworzeniem możliwości dopasowania kierunków kształcenia do aktualnych potrzeb rynku, ale również zmianą postrzegania miasta, które utożsamiane było do tego czasu w dużej mierze wyłącznie z górnictwem.
W tym celu zagospodarowano obiekty poszpitalne, co dodatkowo przyczyniło się do zmiany wizerunku miasta.

II kadencja (2002 – 2006):

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta. Projekt o wartości 516 mln zł zrealizowany został przy udziale środków Funduszu Spójności (274 mln zł). Obejmował swoim zakresem 17 dzielnic. Wybudowano łącznie 550,6 km kanalizacji sanitarnej oraz 68 przepompowni ścieków. Była to epokowa inwestycja, która - oprócz konieczności spełnienia wymogów ochrony środowiska - stanowiła podwaliny dalszego rozwoju miasta.

III kadencja (2006 – 2010):

Przebudowa układu komunikacyjnego miasta:

 • odtworzenie nawierzchni ulic, w związku z budową kanalizacji sanitarnej
  w dzielnicach Miasta;
 • przebudowa kluczowych dróg przebiegających na osi północ-południe
  i wschód-zachód, stanowiących dojazd do autostrad A1 i A4 – przygotowanie dokumentacji, zapewnienie montażu finansowego (środki unijne) oraz rozpoczęcie realizacji;
 • budowa obwodnicy północnej;
 • zapewnienie dostępu i zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych;
 • skomunikowanie dzielnic miasta.

IV kadencja (2010 – 2014):

Modernizacja, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Zmodernizowano miejskie kąpielisko „RUDA”, przebudowano płytę boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim, zmodernizowano stadion lekkoatletyczny oraz wybudowano boisko sportowe/lodowisko i plac zabaw.

Inwestycja przyczyniła się nie tylko do poszerzenia oferty rekreacyjno-sportowej, ale przede wszystkim do atrakcyjnego zagospodarowania wolnego czasu. Efekty inwestycji ściągnęły do Rybnika liczne rzesze nie tylko mieszkańców miasta.

Największym moim rozczarowaniem w całym okresie czterech kadencji sprawowania urzędu prezydenta miasta jest brak właściwej reakcji ze strony rządowej na zgłaszane problemy, które są poważnym utrudnieniem w rozwoju samorządności. Są to głównie następujące zagadnienia:

- ograniczanie idei samorządności poprzez niedofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego:

 • permanentne niedoszacowanie subwencji oświatowej,
 • brak realnej kalkulacji kosztów (standardów) realizacji zadań zleconych przy jednoczesnym przerzucaniu odpowiedzialności za ich prawidłową realizację na samorządy,
 • nakładanie nowych lub zwiększanie zakresu zadań własnych bez zapewnienia adekwatnych źródeł finansowania; ograniczanie poziomu dofinansowania do możliwości budżetowych państwa, z pominięciem realnych kosztów realizowanych zadań.

- nieuwzględnianie   postulatów  samorządowych  dotyczących  konieczności przeprowadzenia  generalnej reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w tym głównie:

 • zwiększenia udziałów w podatkach PIT i CIT, stanowiących jedno z głównych źródeł finansowania zadań własnych; poziom dochodów z tego tytułu uzależniony jest od koniunktury gospodarczej kraju,  a dla samorządów i tak zawsze obarczony jest niepewnością,
 • zwolnienie jednostek samorządu terytorialnego z podatku VAT od realizowanych przez nie inwestycji (samorządy są głównym motorem rozwoju gospodarczego i należą również do sektora finansów publicznych) lub/i zapewnienie udziału w dochodach z tego podatku.

- zła i ciągle nie ulegająca poprawie jakość stanowionego prawa:

 • niejednoznaczne przepisy skutkują różnymi, bardzo często rozbieżnymi interpretacjami wielu organów - począwszy od Regionalnych Izb Obrachunkowych poprzez Samorządowe Kolegia Odwoławcze aż po sądy różnych instancji,
 • przewlekłość postępowań - przejście całej procedury niejednokrotnie trwa latami, a odpowiedzialność za stosowanie prawa spada oczywiście na urzędników,
 • absurdy prawne (np. płacenie "samemu sobie" podatku od nieruchomości lub odszkodowań),
 • przerost biurokracji, wynikający przede wszystkim z nieprzemyślanych decyzji władz centralnych, którą jednak obarcza się włodarzy miast,
 • w sporach pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji państwowej,  moim zdaniem z przyczyn subiektywnych, przepisy są tak interpretowane, że bardzo rzadko racja jest po stronie samorządu.

- niedopracowany (choć zgodnie z zasadami demokracji i poprawności politycznej zapewne słuszny) dostęp do informacji publicznej w praktyce, w rękach manipulatorów, często jest wykorzystywany do paraliżu pracy samorządów.

Aktywność (zawodowa, społeczna i polityczna) przed pracą w samorządzie: od 1973 roku współwłaściciel firmy handlowo-usługowej, którą prowadziłem do momentu objęcia urzędu Prezydenta Miasta. W latach 1990-1994 byłem także radnym i przewodniczącym Komisji Działalności Gospodarczej Rady Miasta Rybnika.

Rodzina: żona, czworo dzieci, czworo wnucząt.

Motto życiowe: „Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi” (Jan Paweł II).

Życiowy autorytet: Jan Paweł II

Hobby: publicystyka telewizyjna, sport,  film dokumentalny, programy popularno-naukowe, książka.

Wspomnienie, które na stałe zapadło w pamięć (najbardziej dramatyczne lub najzabawniejsze):

Kilka dobrych lat temu w Rybniku otworzył swoją filię jeden ze znanych banków. Dyrektor oddziału podczas spotkania ze mną opowiadał m.in. o atrakcyjnej linii kredytowej banku, pytając czy mógłbym mu wskazać firmę, mogącą się zainteresować ofertą takiego kredytu. Szybko pomyślałem o jednej z dużych rybnickich firm budowlanych… - Trzeba by porozmawiać z Biskupem… - powiedziałem, głośno myśląc. - Z biskupem??? – zapytał z niedowierzaniem dyrektor banku – To takie sprawy trzeba u was załatwiać na takim szczeblu? – spytał zdziwiony. Prezes owej firmy budowlanej nazywał się Jerzy Biskup…

Wróć

Śląski Związek Gmin i Powiatów
ul. Kościuszki 43/5
40-048 Katowice
e-mail: zwiazek@silesia.org.pl
tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, 609 03 51
fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61


Śląski Związek
Gmin i Powiatów