Odwiedzając moją stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki. ZAMKNIJ

Znajdź osobę

Janusz Antoni Pierzyna

Wróć
Janusz Antoni Pierzyna
Imię: Janusz Antoni
Nazwisko: Pierzyna
Jednostka (JST): Jasienica
Funkcja: Wójt
Kadencja: 1998 - 2002, 2002 - 2006, 2006 - 2010, 2010 - 2014, 2014 - 2018, 2018 - 2023

Ur. 1 sierpnia 1971 r. w Bielsku-Białej.

Komitet wyborczy: KWW Prawo - Rodzina - Samorząd.

W wyborach 2018 r. był jedynym kandydatem. Uzyskał 82,29% głosów.

Napisał o sobie:

Funkcje pełnione w samorządzie:

 • Radny Gminy Jasienica, a zarazem członek zarządu II-ej kadencji Rady Gminy Jasienica w latach 1994 - 1998,
 • Wójt Gminy Jasienica w latach 1998 - 2015, Kadencji III, IV, V, VI, VII
 • Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, od 2001
 • Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, od 2006
 • Założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasienica.
 • Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w latach 2007-2013,
 • Wiceprezes Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina, od 2009
 • Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska, od 2008
 • Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", od 2007
 • Przewodniczący Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko, od 2012
 • Jeden z dziesięciu delegatów polskich do komitetu monitorującego programy transgraniczne Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska
 • Członek Zarządu Federacji Euroregionów RP, od 2013.

 


Najważniejsze osiągnięcia:

1998-2002

- doprowadzenie do powstania węzła na terenie Gminy Jasienica relacji drogi Ekspresowej S1;

2002-2006

- dokończenie budowy sal gimnastycznych w sołectwach: Rudzica i Jasienica,

- przeprowadzenie remontów we wszystkich szkołach na terenie Gminy,

- budowa Chaty Regionalnej w Międzyrzeczu,

- budowa wodociągu w sołectwach: Biery, Łazy, Bielowicko i Wieszczęta,

- modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Jasienica,

- wykonanie projektu sieci kanalizacji w sołectwie Mazańcowice,

- zakup siedmiu samochodów bojowych na potrzeby OSP oraz przeprowadzono remonty we wszystkich remizach z terenu Gminy.

2006-2010

- remonty dróg, chodników i oświetlenia w całej Gminie Jasienica,

- budowa sal gimnastycznych z zapleczem w sołectwach: Świętoszówka, Wieszczęta i Iłownica,

- budowa kompleksu sportowego w ramach programu ORLIK w sołectwach: Mazańcowice, Rudzica,

- remont dwunastu strażnic OSP Gminy Jasienica,

- zakup pod inwestycje 71ha gruntu przez Gminę,

- realizacja projektów:

 • „Nowe kwalifikacje-nową szansą dla pracowników po 45 roku życia”, dofinansowane ze środków budżetowych
 • „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Jasienica”, dofinansowane z EFS, Budżetu Państwa i środków własnych
 • różnego rodzaju kursy w ramach POKL dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • „Europejski spawacz rozwój kompetencji mieszkańców Gminy Jasienica”
 • „Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach”

2010-2014

- podpisanie z Województwem Śląskim umowy o dofinansowanie realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła wraz z ociepleniem budynku Przedszkola w Świętoszówce, w Gminie Jasienica”,

- podpisanie umowy na kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym,

- remonty dróg gminnych we wszystkich Sołectwach,

- budowa budynku obsługi rekreacji i kultury przy boisku sportowym w Międzyrzeczu Dolnym,

- budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym,

- dofinansowanie kanalizacji sanitarnej Gminy Jasienica, budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 41 km i 528 przyłączy,

- budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego „Drzewiarz” i SKATEPARKU w Jasienicy,

- budowa placów zabaw w Sołectwach: Świętoszówka i Wieszczęta,

- remonty we wszystkich budynkach oświatowych na terenie Gminy,

- realizacja projektów:

 • „Kulturalne pogranicze – modernizacja infrastruktury w Petrvaldzie, Strumieniu i Jasienicy” – w jego ramach powstał skatepark w Jasienicy
 • Kulturalne pogranicze – stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej  w Petrvaldzie i Jasienicy” – zakup wyposażenia GOK w Jasienicy
 • „Partnerski program promocji turystycznej Gmin Jasienica i Petrvald”
 • „W poszukiwaniu wspólnych korzeni – restytucja tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego w Pertvaldzie i Jasienicy

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w Sołectwach Grodziec, Wieszczęta, Bielowicko „Zagoje”, Łazy Świętoszówka.

Największe niepowodzenie (lub rozczarowanie): to, że samorządy w Polsce nie otrzymują wystarczających środków finansowych na utrzymanie oświaty, jako zadanie zlecone.

Aktywność (zawodowa, społeczna i polityczna): prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Rodzina: żona, dwoje dzieci.

Motto życiowe: „…tyle jesteś wart, ile potrafisz zostawić po sobie dla następnych pokoleń”.

Życiowy autorytet: Rodzice, Wielcy Polacy.

Hobby: muzyka, wędrówki górskie, sport.

Wróć

Śląski Związek Gmin i Powiatów
ul. Kościuszki 43/5
40-048 Katowice
e-mail: zwiazek@silesia.org.pl
tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, 609 03 51
fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61


Śląski Związek
Gmin i Powiatów